Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien Raahen hyvinvointikuntayhtymässä

14.1.2019

 

Tammikuussa 2019 tulee jakoon (kertaerän lisäksi) paikallinen järjestelyerä, joka on 1,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallinen järjestelyerä ei koskaan kohdennu niin, että jokainen työntekijä saa 1,2%:n korotuksen, vaan se on tarkoitettu kokonaisuutena palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Järjestelyerän käyttämisestä käydään aina neuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien ja työnantajan edustajien välillä. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, on työnantajalla valta päättää mihin järjestelyerä käytetään.

 

Ammattiosaston ja ky:n välisissä neuvotteluissa ammattiosaston tavoitteena oli, että järjestelyerä käytetään tva-järjestelmän korjaamiseen niin, että hinnoittelutunnuksittain yhtä vaativasta tehtävästä saadaan samaa tehtäväkohtaista palkkaa. Tavoitteeseen sisältyi myös se, että mikäli järjestelyerä ei riitä näiden epäkohtien korjaamiseen tulee työnantajan käyttää ns. omaa rahaa. Tavoitteen taustalla oli Työtuomioistuimesta maaliskuulla 2018 tullut Tehyn ajama ennakkopäätös, jonka mukaan yhtä vaativasta työstä on maksettava samaa tehtäväkohtaista palkkaa. Ky:n tva-järjestelmässä tuo tarkoittaa sitä, että esim. kaikkien niiden työntekijöiden, joiden tehtävä on arvioitu samassa hinnoittelutunnuksessa tasolle kaksi tulee saada samaa tehtäväkohtaista palkkaa. Käytännössä tuo tarkoittaa tehtäväkohtaisten palkkojen nostamista hinnoittelutunnuksittain kunkin tason kärkipalkkaan.

 

Ammattiosaston tavoite toteutui kokonaisuudessaan ja neuvottelussa päästiin yksimielisyyteen; työnantaja nostaa 1.1.2019 alkaen tehtäväkohtaiset palkat hinnoittelutunnuksittain kunkin tason kärkipalkkaan ja käyttää tähän myös ns. omaa rahaa. Todellisuudessa käytetty rahamäärä on ky:n osalta suurempi mitä tuo KVTES:n mukainen järjestelyerä 1,2% . 

 

Lisätietoja antaa:

Paula Anttila

paula.anttila@ras.fi

040-1358025