Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhteistoimintamenettelystä

31.3.2019

Työnantaja on tiedottanut sähköpostilla koko kuntayhtymää koskevan tuotannollis-taloudellisen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta ja 80 työntekijän vähennystarpeesta. Neuvotteluesitys työvoiman vähentämiseksi koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi on annettu pääluottamusmiehelle 22.3.2019.

 

 

 

 

 

Yt-lain mukaan työnantajan tulee neuvotella henkilöstön/henkilöstönedustajien kanssa ennen kuin tekee lopulliset päätöksensä mikäli päätöksillä voi olla henkilöstövaikutuksia. Yt-laki määrää missä laajuudessa ja miten neuvotellaan, kunnallinen yt-laki ei ole pelkkä “irtisanomislaki”.

Yhteistoimintamenettely alkaa ilmoituksen mukaan virallisesti 2.4.2019 ja jatkuu vähintään kuuden viikon ajan. 80:n työntekijän ilmoitettu vähennystarve ei tarkoita automaattisesti sitä, että 80 työntekijää irtisanotaan; yt-menettelyn aikana selvitetään vaihtoehtoisia toimintoja ja pohditaan ratkaisuja, joiden pohjalta työnantaja voi tehdä päätöksiä neuvottelujen päätyttyä.

Tehyn tehtävä yt-menettelyn aikana on turvata jäsenten asemaa niin, että henkilöstövaikutukset ovat inhimillisiä hakien kuitenkin kokonaisratkaisua. Mahdollisilla työtaistelutoimenpiteillä ei ole vaikutusta asiaan vaan päinvastoin saattavat hankaloittaa tilannetta.

Tehyn tavoitteet neuvottelussa ovat seuraavat:

  1. Muutokset hyvinvointikuntayhtymässä ovat mahdollisimman pieniä
  2. Ketään ei irtisanota eli työt turvataan jollakin tavalla
  3. Mahdolliset muutokset ovat inhimillisiä eli työntekijöiden omia toiveita huomioidaan
  4. Saada mahdollisille irtisanomisille turvaa

Yhteistoimintamenettelyn aikana keskeneräisistä asioista ei tiedoteta, menettely kestää Yt-lain  mukaisesti vähintään kuusi viikkoa. Kaikki se tieto mikä tulee muualta kuin virallisena tiedotteena on “huhua”. Suhtauduthan siihen siis varauksella, etkä ainakaan jaa eteenpäin.

Seuraavat viikot tulevat olemaan epävarmuuden aikaa ja vaativat tämän sietämistä. Tilanteesta huolimatta työtehtävät on hoidettava vaikka tuon kuuden viikon aikana ei asian tiimoilta tulisi mitään uutta virallista tietoa.  Muutoksen uhka on aina kriisi; mikäli tilanne vaatii kohdallasi ulkopuolista apua älä epäröi olla yhteydessä esimieheesi ja/tai työterveyshuoltoon.

Tehyn neuvottelijana yhteistomintamenettelyssä toimii pääluottamusmies. Asiaan liittyvät kysymykset 2.4.2019 jälkeen ammattiosaston puheenjohtajalle anu.ojutkangas(a)ras.fi

 

Paula Anttila

Pääluottamusmies, Tehy ry