Ammattiosasto tiedottaa joulun ajan työvuorosuunnittelusta

2.10.2019

Ammattiosasto on käynyt työnantajan kutsumana neuvottelua joulun aikaan liittyvästä työvuorosuunnittelusta runsaan arkipyhämäärän vuoksi. Neuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen viime viikon aikana. Ammattiosaston ja työnantajan välisellä paikallisella sopimuksella pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus joulun aikana. Paikaillinen sopimus mahdollistaa työvuorosuunnittelun niin, että työvuorot olisivat mahdollisimman inhimilliset jokaiselle työntekijälle. Lisäksi paikallisella sopimuksella saadaan euromääräistä korvausta niille, jotka haluavat tehdä ylimääräisiä vuoroja ja turvataan vapaapäivät arkipyhävapaat mukaanlukien kokonaisina vapaapäivinä.

Ammattiosasto on sopinut työnantajan kanssa paikallisen sopimuksen kuuden viikon tasoittumisjaksosta ajalle 2.12.19 - 12.1.20. Kuuden viikon tasoittumisjaksoa voidaan käyttää niissä yksiköissä, joissa se on toiminnan kannalta tarpeen.

 

Yleistyöajassa noudatetaan vuorokautisia ja viikoittaisia lisä- ja ylityörajoja. 

 

Jaksotyön osalta on sovittu, että ensimmäiseltä 18 ylityötunnilta maksetaan 50%:lla korotettu tuntipalkka ja 100%:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta ylityötunnilta. Määräys on sama mitä kolmen viikon tasoittumisjaksossa eikä huononna mahdollisen ylityön muodotumista. Jaksotyön osalta on sovittu myös, että kuuden viikon jakson aikana vapaat, arkipyhävapaat mukaanlukien annetaan kokonaisina vapaapäivinä. Yleistyöajassa tästä on omat määräyksensä työehtosopimuksessa. 

 

Yksikössä laaditaan henkilöstön osalta työvuoroluettelo kuudelle viikolle. Mikäli työvuorosuunnittelussa ei saada kaikkia vuoroja täytettyä, työntekijä voi sopia esimiehen kanssa ylimääräisistä vuoroista. Näitä ylimääräisiä vuoroja työntekijä voi sopia enintään kolme. Ylimääräisen työvuoron tekijälle maksetaan vuoroa kohden 40 €:n suuruinen kannustepalkkio. 

 

 

Lisätietoja asiaan 

Paula Anttila, plm 

paula.anttila(a)ras.fi 

p. 040 1358025