Mistä työnantaja voi poiketa koronaepidemian vuoksi?

6.5.2020

Hallitus on antanut valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Laki suojaa väestöä poikkeusoloissa. Lain tarkoittama poikkeusolo on esimerkiksi vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Hallituksen 17.3.2020 antamat käyttöönottoasetukset mahdollistavat esimerkiksi ylityön teettämisen ja vuosilomien perumisen. Työnantaja saa turvautua näihin toimenpiteisiin vain, jos tarvitsee työvoimaa koronaepidemian vuoksi. Jos koronaepidemiaa ei ole, ei poikkeuksiakaan saa soveltaa. Yksi tai kaksi sairaalahoidossa olevaa koronapotilasta ei ole koronaepidemia.

Työnantajat voivat poiketa vain asetuksessa mainitulla tavalla palvelussuhteen ehdoista, jotka liittyvät


-työaikaan; poiketa vuorokausi- ja viikkolepoajoista, poiketa TAL 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä ja teettää ylityötä ilman työsopimussuhteisen suostumusta (jo alkaneen työvuoron pidentäminen)


- vuosilomaan; poiketa vuosiloman ilmoittamis- ja antamisajankohdasta, siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa tai keskeyttää jo aloitetun vuosiloman


- irtisanomisaikaan; irtisanomisaikaa voidaan pidentää neljään kuukauteen työntekijän irtisanoutuessa


Muut ehdot ovat voimassa valmiuslaista ja poikkeustilasta huolimatta, esim. vahvistettua työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella (tai perustellusta syystä). Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 6.4.2020 ohjeen, jossa edelleen painotetaan sitä, että poikkeusten on oltava tarpeellisia nimenomaan koronavirusepidemian vuoksi eikä niillä saa vaarantaa työturvallisuutta ja työntekijän terveyttä. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, mikäli tilanne ei ole hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista esimerkiksi vuosilomien perumiseen ja ylityön teettämiseen sekä lepoaikojen noudattamiseen saadaan soveltaa vain terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Mahdolliset kysymykset paula.anttila(a)ras.fi