Miten toimin työpaikan ongelma-/ristiriitatilanteissa?

16.9.2020

Erimielisyyksiä voi syntyä, kun ihmiset ajattelevat, kokevat ja toimivat eri tavalla. Ihmiset ovat erilaisia ja asioilla on meille erilaisia merkityksiä. Työpaikan mahdolliset ongelmat saattavat johtua yksinkertaisesti inhimillisestä erehdyksestä tai väärästä tiedosta ja ne ratkeavat nopeasti, jos tiedät miten toimia ja mistä saat apua ongelmatilanteen yllättäessä.

Miten toimin työpaikan ongelma-/ristiriitatilanteissa?
 

1. Keskustele asiasta ensin lähiesimiehesi kanssa.  Monesti suuriltakin tuntuvat erimielisyydet tai ongelmatilanteet ovat ratkaistavissa puhumalla. Vaikka tuntuisi siltä, että työnantajasi olisi kohdellut sinua tahallaan väärin, kyseessä voi olla unohdus tai epähuomiossa tehty virhe. Ota siis rohkeasti asia puheeksi lähiesimiehesi kanssa, tilanteet saattavat ratketa yllättävänkin helposti. Muista esittää asiasi asiallisesti perustellen. Mikäli asiassa on kyse työkavereiden välille syntyneestä erimielisyydestä pyri selvittämään asia ensin työkavereidesi kanssa. 

 

2. Jos asia ei ratkea lähiesimiehen kanssa keskustelemalla, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai työsuojeluvaltuutettuun. Luottamusmies hoitaa yleensä työsuhteeseen liittyviä asioita; palkkausasiat, työsopimusasiat, muut työnteon ehtoihin liittyvät asiat jne. Luottamusmies on työehtosopimuksen asiantuntija. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluvat taas sisäilma-asiat, työkykyasiat, epäasiallinen käyttäytyminen, työssä kuormittuminen/jaksaminen jne. Työsuojeluvaltuutettu on työsuojelun asiantuntija.  Mikäli et tiedä kummalle asiasi kuuluu ole kuitenkin rohkeasti yhteydessä jompaankumpaan; tarvittaessa asiasi ohjataan oikealle asiantuntijalle.

 

3. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu antavat mielellään neuvoja mieltä painaviin asioihin. Ole rohkeasti yhteydessä myös silloin, mikäli haluat asiastasi lisää tietoa. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia eikä asioita lähdetä viemään eteenpäin ellei toisin sovita. Asian eteenpäin viemisen edellytys on kuitenkin yleensä aina ensin esimiehen ja työntekijän välinen keskustelu sekä henkilökohtainen yhteydenotto luottamusmieheen/työsuojeluvaltuutettuun.

 

Pääluottamusmies, Tehy ry

Paula Anttila, paula.anttila@ras.fi p. 0401358025

Luottamusmiehet, Tehy ry

Hanna Niskanen, hanna.niskanen@ras.fi

Anu Ojutkangas, anu.ojutkangas@ras.fi

 

Työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä

Satu Koivusipilä, satu.koivusipila@ras.fi p. 0444394406

 

Tämä teksti on lähetetty Tehyn ao 717:n jäsenille jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiin 9.9.2020.