Ajankohtaista

Ammattiosasto on käynyt työnantajan kutsumana neuvottelua joulun aikaan liittyvästä työvuorosuunnittelusta runsaan arkipyhämäärän vuoksi. Neuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen viime viikon aikana. Ammattiosaston ja työnantajan välisellä paikallisella sopimuksella pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus joulun aikana. Paikaillinen sopimus mahdollistaa työvuorosuunnittelun niin, että työvuorot olisivat mahdollisimman inhimilliset jokaiselle työntekijälle. Lisäksi paikallisella sopimuksella saadaan euromääräistä korvausta niille, jotka haluavat tehdä ylimääräisiä vuoroja ja turvataan vapaapäivät arkipyhävapaat mukaanlukien kokonaisina vapaapäivinä.
Työnantaja on tiedottanut sähköpostilla koko kuntayhtymää koskevan tuotannollis-taloudellisen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta ja 80 työntekijän vähennystarpeesta. Neuvotteluesitys työvoiman vähentämiseksi koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi on annettu pääluottamusmiehelle 22.3.2019.
Tehy on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koskien koko jäsenistöään. Virkasuhteiset tehyläiset eivät ole kiellon piirissä.
RSS ATOM