Ajankohtaista

Ammattiosaston jäsenyys päättyy kun jäädään pysyvästi kokoaikaiselle eläkkeelle. Eläkkeelle jääneen on mahdollista siirtyä Tehyn seniorijäseneksi. Siirtymisen tulee tapahtua suoraan ammattiosaston jäsenyydestä. Seniorijäsenyys / eläkejäsenyys on mahdollista 50 vuotta täyttäneillä ao:n jäsenillä (alle 50 vuotiaat pysyvät ao:n jäseninä ja ovat eläkkeellä ollessaan vapautettuja jäsenmaksusta jos ei ole palkkatuloja).
Erimielisyyksiä voi syntyä, kun ihmiset ajattelevat, kokevat ja toimivat eri tavalla. Ihmiset ovat erilaisia ja asioilla on meille erilaisia merkityksiä. Työpaikan mahdolliset ongelmat saattavat johtua yksinkertaisesti inhimillisestä erehdyksestä tai väärästä tiedosta ja ne ratkeavat nopeasti, jos tiedät miten toimia ja mistä saat apua ongelmatilanteen yllättäessä.
Hallitus on antanut valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Laki suojaa väestöä poikkeusoloissa. Lain tarkoittama poikkeusolo on esimerkiksi vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Hallituksen 17.3.2020 antamat käyttöönottoasetukset mahdollistavat esimerkiksi ylityön teettämisen ja vuosilomien perumisen. Työnantaja saa turvautua näihin toimenpiteisiin vain, jos tarvitsee työvoimaa koronaepidemian vuoksi. Jos koronaepidemiaa ei ole, ei poikkeuksiakaan saa soveltaa. Yksi tai kaksi sairaalahoidossa olevaa koronapotilasta ei ole koronaepidemia.
Uusi työaikalaki (872/2019) on tullut voimaan 1.1.2020. Vuorokausilepoa koskeva säännös on muuttunut siten, että kaikissa työaikamuodoissa jaksotyö mukaan lukien vuorokausilepo on lähtökohtaisesti 11 tuntia. Tämä tarkoittaa muutoksia erityisesti vuorotyöyksikköjen työvuorosuunnitteluun, joissa on totuttu tulemaan iltavuorosta aamuvuoroon.
Ammattiosasto on käynyt työnantajan kutsumana neuvottelua joulun aikaan liittyvästä työvuorosuunnittelusta runsaan arkipyhämäärän vuoksi. Neuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen viime viikon aikana. Ammattiosaston ja työnantajan välisellä paikallisella sopimuksella pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus joulun aikana. Paikaillinen sopimus mahdollistaa työvuorosuunnittelun niin, että työvuorot olisivat mahdollisimman inhimilliset jokaiselle työntekijälle. Lisäksi paikallisella sopimuksella saadaan euromääräistä korvausta niille, jotka haluavat tehdä ylimääräisiä vuoroja ja turvataan vapaapäivät arkipyhävapaat mukaanlukien kokonaisina vapaapäivinä.
Työnantaja on tiedottanut sähköpostilla koko kuntayhtymää koskevan tuotannollis-taloudellisen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta ja 80 työntekijän vähennystarpeesta. Neuvotteluesitys työvoiman vähentämiseksi koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi on annettu pääluottamusmiehelle 22.3.2019.
Tehy on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koskien koko jäsenistöään. Virkasuhteiset tehyläiset eivät ole kiellon piirissä.
RSS ATOM